(0)
You have no items in your shopping cart.
Search
Filters

Oxford Bilingual School Dictionary: Isixhosa And English Workbook - Grade 4–9

Available to order - Estimated delivery 7-10 working days.
SKU: 9780190406721
R 51.00
Izakhono zolwimi zisisitshixo kwiingcango zempumelelo kuzo zonke izifundo – kwaye ke isichazi-magama esisiso sidlala indima ebalulekileyo ekuphuhliseni ezi zakhono. Kulula ukuyisebenzisa kwaye inemisebenzi eyenziwayo, le ncwadi yemisebenzi iyilwe ngokwamanyathelo, iza kuphuhlisa izakhono ezisisiseko zolwimi nezesichazi-magama ezikumgangatho ophezulu. Yenzelwe abafundi besiNgesi nesiXhosa. Language skills open the doors to success in every subject – and a good dictionary plays a key role in developing these skills. Easy to use and filled with practical activities, this step-by-step Workbook will build a range of basic and more advanced dictionary and language skills. It is designed for learners of both English and isiXhosa.